modadil
Loading
Çağrı Merkezi
MODA
E-TEP Nedir? E-TEP Ne Zaman Yapılacak? Kimler Girebilir?

E-TEP Nedir? E-TEP Ne Zaman Yapılacak? Kimler Girebilir?

E-TEP Nedir? E-TEP Ne Zaman Yapılacak? Kimler Girebilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizceye ilişkin yeni bir sınav geliştirdiğini duyurdu. Peki, E-TEP nedir? E-TEP nasıl yapılacak? E-TEP ne zaman yapılacak? E-TEP'e kimler girebilecek? E-TEP içeriği nasıl? Aklınıza gelebilecek tüm soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız!

E-TEP Türkiye’nin TOEFL ya da IELTS Sınavı mı Olacak? E-TEP Dört Beceriyi mi Test Edecek?

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) kısaltmalarıyla başlayan İngilizce sınavlar zaman içerisindeki taleplere ve ihtiyaçlara göre YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) adıyla uygulanmaya başlandı. Daha sonra elektronik sınav adına ilk geçiş E-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) hamlesi ile oldu. E-YDS gerçekten çoğu adaya özellikle neredeyse her ay sınava girebilme ve aynı gün sonuç alma avantajı sayesinde oldukça önemli bir imkan sundu. Bu sınavlar ölçme ve değerlendirme yönteminin ve süresinin daha kısa olması sebebiyle ana beceri olarak sadece okuma, alt beceri olarak kelime, dil bilgisi ve çeviri becerilerini ölçüyor. Ancak bildiğiniz üzere dil 4 beceriden oluşuyor: Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TIPDİL gibi ulusal sınavlar var olduğundan beri “Acaba ne zaman bu sınavlar değişir?”, “Türkiye’de 4 beceri ölçen bir sınav yapılabilir mi?”, “En azından dinleme becerisi de E-YDS’ye eklenebilir.”, “4 beceri ölçen bir sınav olsa konuşma ve yazma becerileri nasıl ölçülür?” gibi sorular ve yorumlar her zaman gündemde oldu. Aslında ÖSYM, ilk kez 2008 yılında, “2010 yılından sonra 4 beceri ölçen sınav hazırlıklarına geçilecek” duyurusunu yapmıştı. Ancak değişen yönetimler ya da bakış açıları nedeniyle ilk pilot uygulama 2023 yılında yapıldı. Bizler MODADİL ailesi olarak geç de olsa böyle güzel bir uygulamaya geçiş hazırlıklarının ciddi anlamda başlamasından memnuniyet duyuyoruz ve emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz.

E-TEP Nedir? (Electronic Test of English Proficiency)

Yıllardır planlanan ve TOEFL veya IELTS gibi 4 becerinin ölçüleceği yeni sınavımızın adı E-TEP (Electronic Test of English Proficiency). Sınavın ilk pilot uygulaması 22-23 Temmuz'da Ankara'da E-YDS sınavlarının yapıldığı ÖSYM sınav merkezinde gerçekleştirildi ve sınava daha önce YDS ya da E-YDS’den en az 70 alan ya da İngilizce seviyesi B2 olan gönüllü adaylar katıldı.

E-TEP Sınav Süresi Ne Kadar?

4 beceriden oluşan sınavın ilk pilot uygulamasında adaylara 240 dakika (4 saat) verildi. E-YDS’nin 3 saat sürdüğü düşünüldüğünde 4 saat çoğu aday tarafından “uzun bir sınav süresi” olarak yorumlandı. Burada ÖSYM yetkililerinin TOEFL ve IELTS sınavlarındaki ortalama süreyi dikkate aldığını düşünüyoruz. Ancak pilot uygulamalar sonrasında sınav süresi 3 saate de düşürülebilir.

E-TEP Sınav İçeriği ve Zorluk Seviyesi Nasıl?

Sınav içeriğini genel olarak yorumladığımızda hem TOEFL hem de IELTS sınavından belli bölümlere benzer soru tiplerinin hazırlandığını söyleyebiliriz. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç ise E-TEP sınavının içeriğinin TOEFL ve IELTS karışımı bir sınav olacağı. Ancak zorluk seviyesinin IELTS seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Pilot uygulamalar sonrasında ve ölçme değerlendirme kriterlerine göre örnek sınavlarda görülen bazı soru tiplerinin nihai sınavda olmayacağını düşündüğümüzü de belirtmek isteriz.

4 saat süren E-TEP sınavı her becerinin ayrı ayrı ölçüldüğü 4 bölümden oluşuyor:

Birinci Bölüm: Reading (Okuma)
İkinci Bölüm: Listening (Dinleme)
15 Dakika Ara
Üçüncü Bölüm: Writing (Yazma)
Dördüncü Bölüm: Speaking (Konuşma)

Birinci Bölüm: Reading (Okuma)

Okuma bölümü toplamda 75 dakikadan oluşuyor. Bu bölüm TOEFL sınavında da ortalama 60-80 dakika aralığında. Okuma bölümü TOEFL ve IELTS de bulunan soru tipleriyle oldukça benzerlik içeriyor. Ancak pilot uygulamalar neticesinde bazı soru tiplerinin nihai sınavda olmayacağını düşünüyoruz. Mevcut pilot uygulamada okuma bölümü 5 alt bölümden ve 30 sorudan oluşmakta. Zorluk seviyesinin YDS okuma parçalarına benzediğini söyleyebiliriz. Ancak bizler sınavın zorluk seviyesinin IELTS seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Birinci bölümde 5 kısa paragraf çoktan seçmeli sorularla ölçülmektedir. İkinci bölümde ise 4 kısa paragraf verilmiştir ve TOEFL’dakine benzer eşleştirme alıştırması verilmiştir. Üçüncü bölümde yine 4 kısa paragraf verilmiştir ve YDS, TOEFL, IELTS’de olduğu gibi “main idea (ana fikir)” soruları verilmiştir. Dördüncü bölümde ise verilen paragrafa göre boşluk doldurma alıştırması sunulmuştur. Son yani Beşinci bölümde ise paragrafın ve yazarın amacına dair sorular verilmiştir.

Okuma bölümüne dair genel bir yorum yapacak olursak, okuduğunu anlamayı, yorum yapmayı, çıkarım yapmayı, analitik düşünceyi ön plana koyan hem TOEFL hem de IELTS soru tiplerine benzer sorular verildiğini söyleyebiliriz.

İkinci Bölüm: Listening (Dinleme)

Dinleme bölümü toplamda 35 sorudan oluşmaktadır. Öncelikle TOEFL sınavında olduğu gibi “short conversation” ya da “short presentations” (kısa sunumlar ve dinleme parçaları) sunulmaktadır. Bir sonraki bölümde yine TOEFL sınavında olduğu gibi “long conversation” verilmektedir ve sonrasında diyaloğa dair sorular sorulmaktadır. Son bölümlerde ise TOEFL Listening bölümündeki soru tiplerine benzeyen “short lecture” (kısa ders sunumları) verilmiştir ve akademik ve genel olarak nitelendirebileceğimiz dinleme parçalarına dair sorular sorulmaktadır. Bu bölümde kısaca kolaydan zora verilen sorular var diyebiliriz.

Dinleme bölümüne dair genel bir yorum yapacak olursak, dinlediğini anlamayı, yorum yapmayı, çıkarım yapmayı, analitik düşünceyi ön plana koyan hem TOEFL hem de IELTS soru tiplerine benzer sorular verildiğini söyleyebiliriz.

Üçüncü Bölüm: Writing (Yazma)

15 dakika aradan sonra başlayan 3.bölümde sizlere bir klavye verilmektedir. TOEFL ya da IELTS sınavlarında yazma bölümü iki ya da 3 bölümden oluşmaktadır. E-TEP sınavının pilot uygulamasında da yazma becerisi 3 bölüm şeklinde verilmiştir. 15 dakika süre verilen birinci bölümde TOEFL Task 1’e benzer şekilde bir bilgi, haber niteliğindeki yazıya dair ortalama 250 kelimelik bir paragraf/makale yazmaları istenmiştir. Bu bölümde herhangi bir konu verilerek, hatta bir ya da iki konu verilerek seçtiğiniz konuya dair bir paragraf ya da essay (makale) yazmanız istenebilir. Yine 15 dakika süre verilen ikinci bölümde TOEFL integrated Task’a benzer bir format sunulmuştur. “Integrated task” ifadesi bir beceriyi ölçmek isterken aslında diğer becerilerinizin de ölçüldüğü bir format şeklinde yorumlanabilir. Örneğin TOEFL sınavında writing bölümünde önce bir dinleme parçası, ardından aynı konuyla alakalı bir okuma parçası sunulmaktadır. Hemen sonrasında ise dinlediğiniz ve okuduğunuz parçalara dair bilgileri birleştirip yorumlayarak bir paragraf ya da essay (makale) yazmanız istenmektedir. E-TEP pilot uygulamasında sunulan integrated task, TOEFL integrated task kadar zor değildi. 40 dakika süre verilen bu bölümde adaylara TRT WORLD kanalından bir haber videosu verilmişti. Bu bölümde başka kanallardan bir belgesel ya da farklı video içeriklerinin verilebileceğini de söyleyebiliriz. Kısaca önce adaylara bir haber sunuldu ve dinleme beceriniz de ölçüldü diyebiliriz. Sonrasında ise bu habere dair yine 250 kelimeden oluşan bir paragraf ya da essay (makale) yazmanız istendi. Sınavın 3.bölümü ise IELTS writing task’lardan birine benzetilmişti ve bir mektuba ya da maile cevap yazmanız istendi. Ayrıca son bölümdeki paragrafın ilk iki bölüme göre daha kısa (120 kelime) yazılması istenmektedir.

Yazma bölümüne dair genel bir yorum yapacak olursak, hem paragraf hem de essay (makale) yazma becerilerinizin ölçüldüğünü, sadece x bir konu verip bir paragraf yazmanın dışında mutlaka diğer beceriler ile birleştirerek bir makale yazacağınız integrated bir task da olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yazma bölümünde her zaman dil bilgisi ve kelime bilginizin de ölçüleceğini unutmayınız. Diğer bölümlerde olduğu gibi burada da hem TOEFL hem de IELTS soru tiplerine benzer sorular verildiğini söyleyebiliriz.

Dördüncü Bölüm: Speaking (Konuşma)

Geldik hepimizin en çok zorlandığı bölüme. Bu bölümde de TOEFL ve IELTS soru tiplerinin benzerlerini gördük diyebiliriz. “Introduce yourself” olarak adlandırabileceğimiz bir bölümde adaylardan kısaca kendilerini tanıtmaları istenmektedir. Bir diğer bölümde “en sevdiğiniz film, son okuduğunuz kitap…” gibi sorulara dair konuşmanız istenmektedir. Başka bir bölümde ise yine bir önceki bölüme benzer şekilde “son tatiliniz, sizi şaşırtan bir olay, en son aldığınız güzel haber…” gibi sorulara dair konuşmanız istenmektedir. Bu üç bölümde 10 saniye düşünme süresi mevcuttur ve hemen sonrasında yaklaşık 40-45 saniye konuşmanız istenmektedir. Writing bölümünde olduğu gibi Speaking bölümünde de integrated bir task verilmiştir ve bu bölümde yine TRT WORLD kanalından bir video izletilmiştir. Bu esnada ayrıca “note taking” dediğimiz alıştırma da kullanılmıştır ve adayların videoyu izlerken çeşitli notlar almalarına izin verilmiştir. Sonrasında ise sorulan sorulara alınan notlardan yardım alınarak adayların izledikleri video hakkında konuşmaları beklenmektedir. Bu bölümde tabii ki videoyu anlamadığınızda işler zorlaşabilir. Bu bölümde de video sonrasında yine 10 saniye hazırlık süresi verilmiştir ve cevabınız için yaklaşık 2 dakika süre tanınmaktadır.

Konuşma bölümüne dair genel bir yorum yapacak olursak, yazma bölümünde olduğu gibi hem bağımsız konulara dair konuşma bölümleri hem de “integrated” olarak adlandırdığımız bölümler verilmiştir. Nihai sınavda bu bölümde “introduce yourself (kendini tanıtma)” bölümü, herhangi bir konu hakkında fikir beyan etme ve x bir video sonrasında konuşma bölümü şekliden 3 bölüm olacağını düşünüyoruz.

E-TEP Kesin Olarak Uygulanacak mı?

Merak edilen bir diğer soru ise pilot uygulaması yapılan bu sınav acaba sürecin sonunda uygulanmayabilir mi? 4 beceri içeren sınavların pilot uygulamaları özellikle Genel Kurmay Başkanlığı gibi yurt dışına personel gönderen kurumların talebi ile daha da hız kazandı. YDS puanlarına göre seçilen yurt dışına gidecek personel bu sınavdan 100’e yakın bir not alabiliyor, ancak bu not adayın sadece okuma, dil bilgisi, çeviri ve kelime becerilerinde iyi olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki genel problemlerden birisi YDS’den yüksek puan alan adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerinde yeterli olmaması.

Ayrıca genel eğilim sınav hangi beceriyi ölçüyorsa doğal olarak adayların da o beceriyi geliştirmeye yönelmeleri. E-TEP okuma dışında dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de test edeceği için bu süreçten sonra adaylar artık çalışma ve sınav hazırlığı yöntemlerini değiştirecek ve dil becerileri adına daha donanımlı hale gelecektir.

Edindiğimiz bilgiler E-TEP pilot uygulamalarının 2024-25-26 yıllarında da devam edeceği ve nihai haline karar verilmesiyle birlikte, diğer bir deyişle her şey yolunda giderse 2027 yılında kesin olarak uygulanacağı yönünde. Ancak özellikle konuşma ve yazma becerilerine dair ölçme değerlendirme sorunları tam olarak çözülemezse ya da başka sorunlar ortaya çıkarsa E-TEP uygulanmayabilir.

YDS ve YÖKDİL Sınavları Devam Edecek mi?

Evet. Yazılı olarak yapılan YDS ve YÖKDİL sınavları ile birlikte E-YDS bu süreçte devam edecek. Hatta E-TEP uygulaması kesinleştikten sonra dahi YDS devam edebilir diye düşünüyoruz. Bu süreç sonrasında bazı kurumlar “sadece E-TEP sonucu kabul ediyoruz” diyebilir, bazı kurumlar ise “YDS sonucunu da kabul ediyoruz” diyebilirler.

E-TEP İçin İngilizce Seviyemiz Nasıl Olmalı?

Nihai hedefi TOEFL ya da IELTS olan adayların öncelikle iyi bir Genel İngilizce altyapısına sahip olmaları gerekiyor. TOEFL, IELTS, PTE ya da E-TEP sınavına hazırlanmaya başlayacaksanız en az B1’i bitirmiş seviyede olmanızda fayda var arkadaşlar. Diğer bir deyişle, A1, A2 ve B1 kurları mutlaka bitmeli. Hatta daha da sağlıklısı B2 kuru bittikten sonra bu tür sınavlara hazırlanmaya başlamanızdır. Aksi halde sınavda alacağınız düşük notlar moralinizi bozabilir ve yabancı dile karşı önyargılı olmanıza sebep olabilir. Bu nedenle iyi bir seviye tespit sınavı ile İngilizce seviyenizi öğrenip, daha sonra da seviyenize göre altyapınızı sağlamca oluşturup sonrasında bu sınavlara hazırlanmanız daha mantıklı olacaktır. YDS ve YÖKDİL notu ile bir değerlendirme yapmak çok mümkün değil arkadaşlar ama en az 70 almış olmanız gerekir diyebiliriz. Tabii ki bu sadece okuma, kelime, çeviri ve dil bilgisi alanında sizin notunuzu gösterir. Dinleme, yazma ve konuşma becerileri için YDS ve YÖKDİL notlarınız maalesef bir ölçüt olamaz.

Peki, Hocam Biz Nasıl Çalışalım?

Artık eninde sonunda 4 beceri içeren bir sınavla yüzleşeceğimiz kesin görünüyor. Bu nedenle kendinizi sadece okuma becerisiyle sınırlı görmeyip, tüm becerilere odaklanarak çalışmanız, bol bol dinleme ve okuma yapmanız, kelime çalışmanız ve bu girdilerinizi konuşma ve yazma becerilerinize de yansıtmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

MODADİL olarak en kısa sürede E-TEP’e yönelik yayınlarımız ve eğitimlerimiz hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Mutlu günler diler, saygılar sunarız.

Suat Gürcan & Rıdvan GÜRBÜZ

MODADİL -

Diğer Haberler